Giảm giá!

Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền – Liên Nhã Trần Kim Cang

296,010 

Hôm nay có 12 người đã mua thành công sản phẩm này


KẾT THÚC SAU

  • Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền

  • Tác giả: Liên Nhã TRẦN KIM CANG
  • 327 Trang

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền – Liên Nhã Trần Kim Cang

Nội dung Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền được xếp từ dễ đến khó để học viên có thể tiếp thu dần và luyện tập có kết quả từng bước. Việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa động công và tĩnh công tác dụng đến tất cả bộ phận cơ quan trong cơ thể, nó không chỉ làm cho học viên có được công lực mạnh mẽ, đẩy lui mọi benh tật mà còn giúp hình thành nhân cách sống, đạo lý sống. Bên cạnh đó, người học phát triển được khả năng chua benh giúp đỡ cộng đồng, từ đấy mà tâm đức có điều kiện trưởng thành rất nhiều.
Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền
Hướng Dẫn Khí Công Kim Cang Thiền