Giảm giá!

Khai Cúng Tổng Khoa (Khoa Cúng Tổng Hợp)

219.000 

  • Khai Cúng Tổng Khoa

  • Bản Chữ Quốc Ngữ
  • 560 Trang

 

Mã: 561fb1292d9a Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Khai Cúng Tổng Khoa (Khoa Cúng Tổng Hợp)

Khai Cúng Tổng Khoa (Bản Chữ Quốc Ngữ). Luyện âm binh, Tắm vong, Khai quang vong, Tiến mã vong, Khoa cúng Tổ, Khoa tiếp linh, Khai Dược Sư, Phật thuyết phá địa ngục chân ngôn, Nghĩa văn phóng sinh, Khoa mông sơn, Sớ giải giờ quan sát kim xà,…

Khoa cúng tổ
Khoa tiếp linh
Khoa triệu linh
Tắm vong
Khai quang vong
Tiến mã vong
Hành trì phát tấu
Khoa phát tấu
Đường phát hỏa
Khoa cúng phật
Khoa quy âm
Khoa nhương tinh
Văn bạch tích trượng
Điệp phổ triệu
Khoa tam phủ đối khám
Luyện âm binh
Lục căn lục kết
Thụ phân tài vận văn
Phật thuyết phá địa ngục chân ngôn
Khai dược sư
Nghĩa văn phóng sanh
Khoa mông sơn
Khoa giải quan sát
Sớ giải giờ quan sát kim xà
Sớ dảo bệnh giải giờ
Văn tế quan sát
Luyện nồi gai
Sai tróc ngục pháp
Đoạn cầu
Tắm sài pháp
Khoa giải kết
Một số bài than thông dụng
Khoa cúng tang lễ:
Nhập mạch (liệm tẩn xác vào quan tài)
Thành phục (làm lễ để tang cho cha mẹ)

Phu thê thọ tang

Khai kinh (tiếp dẫn an táng)

Cáo đạo độ (trình phép đi đường)

Tiến vong (cúng cơm vong đám ma)

………………………………