Giảm giá!

Khai Cúng Tổng Khoa – Bản Chữ Quốc Ngữ

Original price was: 400.000 ₫.Current price is: 219.000 ₫.

Khai Cúng Tổng Khoa

Bản Chữ Quốc Ngữ

428 Trang

Luyện âm binh, Tắm vong, Khai quang vong, Tiến mã vong, Khoa cúng Tổ, Khoa tiếp linh, Khai Dược Sư, Phật thuyết phá địa ngục chân ngôn, Nghĩa văn phóng sinh, Khoa mông sơn, Sớ giải giờ quan sát kim xà,…

Mô tả

Khai Cúng Tổng Khoa

 1. Khoa cúng tổ
 2. Khoa tiếp linh
 3. Khoa triệu linh
 4. Tắm vong
 5. Khai quang vong
 6. Tiến mã vong
 7. Hành trì phát tấu
 8. Khoa phát tấu
 9. Đường phát hỏa
 10. Khoa cúng phật
 11. Khoa quy âm
 12. Khoa nhương tinh
 13. Văn bạch tích trượng
 14. Điệp phổ triệu
 15. Khoa tam phủ đối khám
 16. Luyện âm binh
 17. Lục căn lục kết
 18. Thụ phân tài vận văn
 19. Phật thuyết phá địa ngục chân ngôn
 20. Khai dược sư
 21. Nghĩa văn phóng sanh
 22. Khoa mông sơn
 23. Khoa giải quan sát
 24. Sớ giải giờ quan sát kim xà
 25. Sớ dảo bệnh giải giờ
 26. Văn tế quan sát
 27. Luyện nồi gai
 28. Sai tróc ngục pháp
 29. Đoạn cầu
 30. Tắm sài pháp
 31. Khoa giải kết
 32. Một số bài than thông dụng

………………………………

Khai Cúng Tổng Khoa (Bản Chữ Quốc Ngữ)
Khai Cúng Tổng Khoa (Bản Chữ Quốc Ngữ)

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.