Giảm giá!

Khổng Minh Thần Số (384 Quẻ Dự Đoán Của Khổng Minh) – Trác Lâm Đào Nguyên

Original price was: 299.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.

Khổng Minh Thần Số

Tác giả: Trác Lâm Đào Nguyên
NXB Khởi Hành 1974
341 Trang

Mô tả

Khổng Minh Thần Số – Trác Lâm Đào Nguyên

Sách này là bản sao thời xưa, khi tới tay tôi thì giấy tờ đều đã bị rách nát, vì sách đã di truyền quá lâu mà người đời ít ai được gặp.

Tương truyền rằng sách do quan Võ Hầu Gia Cát đời Hán làm ra, gồm có 384 quẻ, xét ra 384 hào, trong đó phép đặt câu có dài ngắn không giống nhau, ngụ ý thì sâu xa mà biến hóa lại vô cùng, phán đoán có cát hung mà cảm ứng thật như tiếng dội; đem so sánh với các phép tính khác như Kim Tiền hay Mã Tiền thì quả là có chỗ đặc biệt khác xa như trời với đất, nên tôi bèn gói ghém kỹ lưỡng giấu cất làm của báu, xem như là đã bắt được ngọc quí vậy.

Chỉ cần người coi bói thành tâm cầu xin thì không bao giờ là không linh nghiệm như thần.

Khổng Minh Thần Số - Trác Lâm Đào Nguyên
Khổng Minh Thần Số – Trác Lâm Đào Nguyên

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.