Giảm giá!

Kinh Dịch Với Vũ Trụ Quan Đông Phương – Nguyễn Hữu Lương

Original price was: 355.000 ₫.Current price is: 335.000 ₫.

Kinh Dịch Với Vũ Trụ Quan Đông Phương

Tác giả: Nguyễn Hữu Lương
475 Trang

Mô tả

Kinh Dịch Với Vũ Trụ Quan Đông Phương

Kinh dịch với vũ trụ quan Đông Phương : Hà đò̂, Lạc thư, Vô cực, Thái cực, Âm dương, Tứ tượng, Ngũ hành, Bát quát, 64 quái só̂ đại diẽ̂n, Bó̂c phệ, Hò̂ng phạm, Cửu trù, Tiên thiên bát quát, Hậu thiên bát quái

Nếu chúng ta không hiểu được vũ trụ và địa vị của con người trong khoảng “không gian vô tận và thời gian vô cùng” này thì chúng ta không thể đoán định được cứu cánh của con người “phải nên như thế nào

Kinh Dịch Với Vũ Trụ Quan Đông Phương - Nguyễn Hữu Lương
Kinh Dịch Với Vũ Trụ Quan Đông Phương – Nguyễn Hữu Lương