Giảm giá!

Kinh Lễ – Khổng Tử

255.000 

Kinh Lễ
Nguyễn Tôn Nhan
389 Trang

Mô tả

Kinh Lễ – Khổng Tử

Toàn bộ Kinh Lễ được viết bằng tản văn, không chỉ miêu tả chế độ lễ nghi đương thời mà còn giáo dục về nhân nghĩa, đạo đức, ngoài ra có giá trị về văn học rất lớn. Đại Học và Trung Dung, hai cuốn sách kinh điển của Nho giáo, chính là hai thiên trong Kinh Lễ. Khổng Tử hiệu đính lại Kinh Lễ mong dùng làm phương tiện để duy trì và ổn định trật tự. Khổng Tử nói: “Không học Kinh Lễ thì không biết đi đứng ở đời” (sách Luận Ngữ).

Kinh Lễ - Khổng Tử
Kinh Lễ – Khổng Tử