Giảm giá!

Kinh Thánh Tân Ước

246.510 

KẾT THÚC SAU

  • Kinh Thánh Tân Ước

  • Dịch: Nhóm Các Giờ Kinh Phục Vụ
  • Toà Tổng Giám Mục TP Hồ Chí Minh 1995
  • 1300 Trang

Đã bán: 3 sản phẩm. Nếu ở vùng dịch không nhận được hàng bạn mua ebook tại GIAODUCTAICHINH.NET

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Kinh Thánh Tân Ước

Kinh Thánh Tân Ước có tổng cộng 27 sách, ra đời trong khoảng hai thế kỷ đầu sau Công nguyên. Khác với Kinh Thánh Cựu Ước, Kinh Thánh Tân Ước được trước tác trong một quãng thời gian tương đối ngắn, khoảng chừng một thế kỷ hoặc hơn. Nội dung chủ yếu của Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến Đức Chúa Giê-su và công cuộc truyền giáo của Ngài cũng như các Thánh Tông đồ.

Nội dung của Tân Ước nói về tình yêu của Thiên Chúa với con người, về việc Ngài thiết lập giao ước mới và vĩnh cửu cùng lời hứa cứu độ được thực hiện một cách trọn vẹn qua cuộc đời Đức Giêsu Kitô. Tân Ước cũng cho chúng ta biết sự hình thành và phát triển bước đầu của Giáo Hội Công Giáo và những sự kiện được tiên báo về thời kỳ cuối cùng tới ngày Chúa quang lâm.

Bốn sách Tin Mừng nói riêng và Kinh Thánh Tân Ước nói chung đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với Giáo Hội, là cơ sở hình thành, phát triển và hoàn thiện Đức Tin Công Giáo. Hãy đọc Tân Ước với tâm hồn rộng mở và trái tim mang tình yêu thương, để thấy được con đường đi, ánh sáng chân thật cho cuộc đời mỗi chúng ta.

Kinh Thánh Tân Ước
Kinh Thánh Tân Ước