Giảm giá!

Kỳ Môn Độn Giáp (Chiêm Đoán Vạn Sự) – Lưu Bá Ôn Bộ 2 Tập

600.000 

  • Kim Hàm Ngọc Kính – Kỳ Môn Độn Giáp Lưu Bá Ôn – Tập 1: Chiêm Đoán Vạn Sự – 480 tramg

  • Kim Hàm Ngọc Kính – Kỳ Môn Độn Giáp Lưu Bá Ôn – Tập 2: Luật Biến Của Mệnh Cách – 368 trang

Mô tả

Kỳ Môn Độn Giáp Lưu Bá Ôn Bộ 2 Tập

Kỳ Môn Độn Giáp Lưu Bá Ôn Tập đại thành trí tuệ của 3 quân sư nổi tiếng : TRƯƠNG LƯƠNG, GIA CÁT LƯỢNG, LƯU BÁ ÔN, nơi mà trướng biết thắng thua xa ngàn dặm. Tập hợp các mưu lược , quyết sách, giúp bạn trong cuộc sống có thể chọn được phương cát lợi, tránh họa hung.
300 bức đồ họa tinh mỹ giúp bạn đọc thâm nhập được tác phẩm kỳ môn độn giáp tuyệt học truyền thế.

Kỳ Môn Độn Giáp Lưu Bá Ôn Bộ 2 Tập
Kỳ Môn Độn Giáp Lưu Bá Ôn Bộ 2 Tập