Giảm giá!

Lập Quẻ Bằng Con Số Dự Đoán Vạn Sự Thông – Thiệu Vĩ Hoa

242.550 

Nhanh lên! Chỉ còn 60 mặt hàng trong kho

Đã bán: 49 Nhập mã “don500K” free ship cho đơn 500k

  • Lập Quẻ Bằng Con Số Dự Đoán Vạn Sự Thông

  • Tác giả: Thiệu Vĩ Hoa
  • 223 Trang

Còn hàng

Mô tả

Lập Quẻ Bằng Con Số Dự Đoán Vạn Sự Thông – Thiệu Vĩ Hoa

“Lâp Quẻ Bằng Con Số – Dự Đoán Vạn Sự Thông” giới thiệu những lý luận cơ bản của thuật dự đoán thông tin qua các con số nhưn một môn khoa học liên ngành tổng hợp. Bộ môn này lấy chủ nghĩa duy vật biện chứng làm căn cứ, lấy lý luận không gian, thời gian làm tọa độ,lấy thuật số cổ đại làm nền tảng, lấy hiệu ích xã hội, lợi ích kinh tế làm mục đích. Nó là một môn khoa học thuật số trực tiếp ứng dụng vào quyết sách phát triển mục tiêu hóa hung được cát của con người đã trải qua kiểm chứng, thực hành mà tổng kết thành. Tất cả những lĩnh vực liên quan đến đời sống con người như học hành, sự nghiệp, tài vận, hôn nhân sinh đẻ cho đến cả vấn đề sức khỏe, tai họa, mất mát, thuyên chuyển trong công việc sẽ được cuốn sách đề cập cà cung cấp phương pháp lập quẻ đoán quẻ tương ứng để bạn đọc có được những thông tin dự đoán chính xác.
Lập Quẻ Bằng Con Số Dự Đoán Vạn Sự Thông – Thiệu Vĩ Hoa
Lập Quẻ Bằng Con Số Dự Đoán Vạn Sự Thông – Thiệu Vĩ Hoa