Lịch Vạn Niên Dịch Học Phổ Thông – Hồ Thị Lan

550.000 

  • Lịch Vạn Niên Dịch Học Phổ Thông

  • Tác Giả : HỒ THỊ LAN
  • Số trang : 806

Mô tả

Lịch Vạn Niên Dịch Học Phổ Thông – Hồ Thị Lan

  • Đây là quyển sách Lịch Vạn Niên Dịch Học Phổ Thông dễ hiểu, được in bìa cứng, dịch từ nguyên bản tiếng Hoa do Nhà xuất bản Thẩm Dương in năm 1995.
    Quyển lịch pháp này biên soạn trên cơ sở phối hợp âm lịch và dương lịch, tăng thêm 28 tinh tú, nạp âm ngũ hành, kỳ môn, tiết khí và 12 thời. Tức là bảo tồn được những ưu điểm của âm dương lịch, đồng thời phát huy được ưu thế của phương vị thiên văn, tăng thêm tính thực dụng.
    Lịch Vạn Niên Dịch Học Phổ Thông - Hồ Thị Lan
    Lịch Vạn Niên Dịch Học Phổ Thông – Hồ Thị Lan