Giảm giá!

Luận Quẻ Dịch (Độn Pháp Thiên Cơ) – Lưu Huyền Khoa

Original price was: 349.000 ₫.Current price is: 250.000 ₫.

  • Luận Quẻ Dịch (Độn Pháp Thiên Cơ)

  • Tác giả: Lưu Huyền Khoa
  • 599 Trang

Mô tả

Luận Quẻ Dịch

Hướng Dẫn Học Kinh Dịch

PHẦN I
CHƯƠNG 1
NHẬP MÔN
MỞ ĐẦU KINH DỊCH 7
HÀ ĐỒ – LẠC THƯ 8
ÂM DƯƠNG 26
BÀN VỀ TIÊN THIÊN VÀ HẬU THIÊN 28
ĐỒ QUÁI VĂN VƯƠNG 28
QUÁI SỐ VĂN VƯƠNG 29
NGŨ HÀNH TỨ PHƯƠNG 30
TRUNG CUNG NHẬP XUẤT 30

CHƯƠNG 2
TỔNG QUAN CƠ BẢN 31
I. Bàn về ngũ hành 31
1. Lục thập hoa giáp -六 十 花 甲 納 音 歌 35
2. Giải thích lục thập hoa giáp 36
II. Thiên Can 天干 41
III. Địa chi 地支 42
1. Phép khởi hành theo năm 43
2. KHỞI GIỜ THEO NGÀY 日上起時法 44
3. ĐỊNH GIỜ DẦN 定寅時法 45
IV. NGŨ HÀNH SINH KHẮC 45
V. THỨ TỰ CỦA NGŨ HÀNH 五行次序 47
VI. THỨ TỰ CỦA BÁT QUÁI 八卦次序 49
VI. TAM HỢP : 49
VII. LỤC HỢP: 49
IIX. TỨ HÀNH XUNG: 50
IX. LỤC XUNG: 51
X. LỤC HẠI 52
XI. TAM HỢP CỤC 三合會局 53
XII. VÒNG TRƯỜNG SINH 長生訣 54
XIII. TAM HÌNH 61

 

Luận Quẻ Dịch (Độn Pháp Thiên Cơ) – Lưu Huyền Khoa
Luận Quẻ Dịch (Độn Pháp Thiên Cơ) – Lưu Huyền Khoa