Giảm giá!

Lục Thập Hoa Giáp – Sách Trả Nợ Tào Quan

143,550 

Hôm nay có 8 người đã mua thành công sản phẩm này. Nhập mã “don500K” free ship cho đơn 500k


KẾT THÚC SAU

Lục Thập Hoa Giáp – Sách Trả Nợ Tào Quan

60 trang, sách dùng trong các lễ trả nợ tào quan

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

Lục Thập Hoa Giáp – Sách Trả Nợ Tào Quan

Lục thập hoa giáp là sự kết hợp 6 chu kỳ hàng can với 5 chu kỳ hàng chi thành hệ 60
Cách tính năm, tháng, ngày, giờ đều theo hệ số đó, gọi là lịch can chi. có 6 chu kỳ hàng can tức là có 6 giáp mà mỗi chu kỳ hàng can hay mỗi giáp gồm 10 can (đó là: Giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quí) nên gọi là lục thập hoa giáp.

Lục Thập Hoa Giáp
Lục Thập Hoa Giáp