Giảm giá!

Lục Trí Tây Du (Mật Tông Thượng Thừa) – Đức Thế Tôn

193.050 

Nhanh lên! Chỉ còn 100 mặt hàng trong kho

Đã bán: 49 Nhập mã “don500K” free ship cho đơn 500k

  • Lục Trí Tây Du

  • Dịch: Pháp Sư Huyền Trí
  • 104 Trang

Còn hàng

Mô tả

Lục Trí Tây Du (Mật Tông Thượng Thừa) – Đức Thế Tôn

Xét toàn diện thì cuốn này là một cuốn sách làm bua cao cấp

Tên đầy đủ là “Nhất tích tam bách tam thập lục trận lúc trí tây du” nghĩa là: Một truyện vể 336 trận lục trí tây du

Sách kể về câu chuyện của đức Thế Tôn lập Bách Thần Hội Nghị (hội nghị các thần) bàn về Lục trí. Các thần thắc mắc sao mà Phật Tổ có được nhiều phép mầu nhiệm vậy. Ngài trả lời là: do ta luyện phép Lục Trí mà có. Các thần lại hỏi: Ngài học phép để làm gì? Phật Tổ trả lời: Vì ta muốn nơi nào ta cũng độ được, cứu nước giúp dân.

Lục trí tây du không có nguồn gốc Trung Hoa mà do các chư tổ sư tăng pháp thuật Việt Nam ta, sách được biên soạn từ thời Trần, hé lộ bí mật mật tông thượng thừa, rất đáng là sách gối đầu giường cho hành giả tu mật.

Chỉ rõ cách gọi danh thu nhiếp vạn bộ bách thần trong trời đất bằng 6 chữ “Úm Ma Ni Bát Minh Hồng” lại thêm chữ chú thứ 7 bí mật quyết định mọi thành quả.

  • tróc quy sai thần
  • trừ ta sư
  • trị bá chứng
Lục Trí Tây Du (Mật Tông Thượng Thừa) - Đức Thế Tôn
Lục Trí Tây Du (Mật Tông Thượng Thừa) – Đức Thế Tôn