Giảm giá!

Mao Sơn Đại Pháp Linh Phù – Tam Mao Chân Quân

Original price was: 300.000 ₫.Current price is: 199.000 ₫.

  • Mao Sơn Đại Pháp Linh Phù

  • Tác giả: Tam Mao Chân Quân (三茅真君)
  • Dịch: Từ Liêm
  • 142 Trang

Mô tả

Mao Sơn Đại Pháp Linh Phù – Tam Mao Chân Quân

Mao Sơn được mọi người biết đến với uy danh đệ nhất khưu ta, pháp thần thông quản đại cao siêu và còn lập đàn, bố trận pháp. Mao Sơn phái có các đời tông sư rất nổi tiếng, qua nhiều thời, sáng tạo ra những pháp thuật xuất chúng, có ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa đạo giáo Trung Hoa. Là một môn phái lớn trong tám đại huyền thuật của Trung Quốc với những pháp như: Hành thông linh pháp (đi xuyên thấu tam giới), Luyện cương thi ( luyện xác chết thành thi biến nhằm mục đích đưa về quê an táng)…Ngoài những pháp thuật kể trên Mao Sơn còn có những trận pháp vô cùng huyền diệu như: Cửu đăng liên hoa trận, cửu tiền bôi đỉnh trận, bát quái trận,…
Mao Sơn Phái vốn là một Đạo Giáo thiên về việc lập đàn và bố trận là chính vì nó có sự ảnh hưởng của binh pháp. Mao Sơn không sử dụng các pháp ấn mà đa số sử dụng Linh Phù là chính..
Mao Sơn Đại Pháp Linh Phù - Tam Mao Chân Quân
Mao Sơn Đại Pháp Linh Phù – Tam Mao Chân Quân