Giảm giá!

Mao Sơn Đạo Thuật (Mao Sơn Tông) – Pháp Sư Huyền Trí

183,150 

KẾT THÚC SAU

  • Mao Sơn Đạo Thuật

  • Tác giả: Pháp Sư Huyền Trí
  • 109 Trang
  • Phù chú, phép thuật của phái Mao Sơn

Chỉ còn lại 7 sản phẩm

Mô tả

Mao Sơn Đạo Thuật (Mao Sơn Tông) – Pháp Sư Huyền Trí

Tại sao Mao Sơn đạo thuật lại có sức mạnh và tồn tại vững bền với thời gian. Bộ sách Mao Sơn bản tiếng việt của bản điện sẽ phần nào lý giải những thắc mắc đó… và mong rằng, chư vị còn tiếp tục ủng hộ để kho tàng văn hóa tâm linh của chúng ta ngày càng phong phú hơn.Bản dịch: Mao Sơn Đạo Thuật – tác giả: Huyền Trí tại Linh Quang bảo điện tổ 21 – khu phố 3, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Thời gian dịch là 180 ngày từ tháng giêng, và hoàn thành tháng 6 năm Quý Tỵ (2013). Sách được lập đàn Lục Giáp trấn yểm ngày 15 tháng 6 năm Quý Tỵ. Trên mỗi cuốn sách đều có ấn ký của bản điện.
Mao Sơn Đạo Thuật
Mao Sơn Đạo Thuật