Mật Tông Dẫn Nhập Thực Tu – Thượng Tọa Thích Minh Nghiêm

199.000 

  • Mật Tông Dẫn Nhập Thực Tu

  • Tác giả: Thích Minh Nghiêm

  • Nhà Xuất Bản Hồng Đức 2015

  • 238 Trang

Mô tả

Mật Tông Dẫn Nhập Thực Tu – Thượng Tọa Thích Minh Nghiêm

►Lịch sử phát triển Mật tông đôi khi đã có những xu hướng lệch lạc ra ngoài quỹ đạo hướng đến giải thoát theo lý tưởng của đạo Phật. Bởi có sự biểu hiện thiên về phù phép, tà thuật… làm cho uy tín của Mật giáo bị tổn thương nặng nề.

►Ngày nay, với sự nỗ lực truyền bá Mật giáo hay Kim cương thừa của các bậc đại sư Tây Tạng đã làm sáng tỏ ý nghĩa đích thực của tông phái này. Kim cương thừa là một con đường giải thoát đặc biệt của Phật giáo Phát triển.
Mật Tông Dẫn Nhập Thực Tu
Mật Tông Dẫn Nhập Thực Tu