Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

400.000 

Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

Nguyên tác: Thầy Nguyễn Văn Rạng (Trưởng Môn Đời Thứ Nhất)

Hiệu đính: Nguyễn Tuấn Khanh (Trưởng Môn Đời Thứ Hai)

Sưu tầm: Cư Sĩ Phúc An (Truyền Nhân Đời Thứ 3)

Mô tả

Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

Thần chú Chuẩn Đề là một thần chú trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai mà Chư phật đã từng tuyên nói. Thần chú này trong ba đờiChưvị Bồ tát, chư Thiên, chư vị Thánh chúng, thiên long bát bộ đã từng hộ niệm, hoằng hóa.

Thần chú Chuẩn đề đã đưa vô lượng, vô biên chúng sanh đến quả vị Bồ tát. Đã từng đem đến những hạnh phúc, an lành cho vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi nước.

Để tiếp nối “Ngọn vô tận đăng – Chuẩn Đề Quang”, mặc dù chúng tôi là những hàng sơ cơ cư sĩ tài hèn, trí mọn nhưng với một tâm hạnh cầu học, cầu phổ hóa chúng sanh, cầu mong đem pháp bảo này đến với tất cả chúng sanh trong hiện tại và trong vô lượng kiếp.

Với tâm hạnh này, chúng con nhất tâm kính cầu Mười phương thế giới Chư Phật, mười phương chư bồ tát, mười phương chư vị Thinh Văn, duyên giác, hiền thánh tăng, cầu chư Thiên, chư vị Hộ Pháp. Chúng con kính cầu Đức Bổn tôn Chuẩn Đề Phật Mẫu giúp thần lực gia hộ cho chúng con thành trụ pháp thí, thành trụ sở nguyện để mong góp một chút hạt cát trong số cát Sông Hằng Phật Pháp, để tạo dựng nên Pháp Bảo trường tồn trong vô lượng kiếp.

Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang Đà La Ni
Mật Tông Tâm Pháp Chuẩn Đề Uế Tích Kim Cang Đà La Ni

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.