Giảm giá!

Nam Phong Tạp Chí – Phạm Quỳnh (DVD Trọn Bộ 210 Số)

250,000  200,000 

Đây là công trình sáu năm của Viện Việt Học (Institute of Vietnamese Studies, CA. 92683-USA) với sự hợp tác của gia đình học giả Phạm Quỳnh, mà người đại diện là ông Phạm Tuân, con út của học giả.

Ông Phạm Tuân đã đưa cho viện toàn bộ số Tạp chí Nam Phong gia đình còn giữ được qua cơn gia biến và 30 năm chiến tranh. Các số tạp chí này có những ghi chú, nhận xét của chính học giả Phạm Quỳnh ngay khi báo mới ra, viết bằng bút chì. Những  phần thiếu do mục nát, mất mát, ông đã báo về nước cho anh là nhạc sĩ Phạm Tuyên. Và nhạc sĩ đã được Viện Văn học Việt Nam giúp bổ sung đầy đủ. Ông Tuân cùng mấy cháu nội, ngoại của học giả sống ở nước ngoài cũng đóng góp kinh phí thực hiện công trình này.

 

Hơn 50 chuyên viên điện toán, cư ngụ rải rác ở khắp Hoa Kỳ, phần lớn là chuyên viên trẻ và sinh viên, đã thiện nguyện góp tâm sức thực hiện. Ban đầu (năm 2004) dự trù phải làm tới 36 đĩa; nhưng nay (2009) với kỹ thuật điện toán tiến bộ, thu lại chỉ còn sáu đĩa. Đĩa 1: Giới thiệu bộ DVD-ROM, có Mục lục phân tích Tạp chí Nam Phong 1917-1934 của Nguyễn Khắc Xuyên, Trung tâm học liệu Bộ Giáo dục, Sài Gòn, Tìm hiểu Tạp chí Nam Phong1917-1934, Phạm Trọng Nhân dịch từ Introduction au Nam Phong của Phạm thị Ngoạn, Ý Việt, Yerres (Pháp) và số Tết báo Nam Phong năm 1918, cũng là số báo Tết đầu tiên của nước ta. Đĩa 2: Từ số 1 đến số 42. Đĩa 3: Từ số 43 đến số 84. Đĩa 4: Từ số 85 đến số 124. Đĩa 5: Từ số 125 đến số 163. Đĩa 6: Từ số 164 đến số 210.

Hết hàng

Mô tả

Nam Phong Tạp Chí – Phạm Quỳnh (DVD Trọn Bộ 210 Số)

Để bảo tồn các tài liệu văn hoá do các thế hệ trước để lại, Viện Việt-Học đã chuyển toàn bộ ‎‎210 số Nam-Phong Tạp-Chí (1917-1934) vào DVD-ROM, với sự hợp tác cuả gia đình học ‎giả Phạm Quỳnh, mà người đại diện là Ông Phạm Tuân, con út cuả học giả.‎

Đôi nét về Nam-Phong Tạp-Chí

Năm 1917, Nam-Phong Tạp-Chí ra đời, do Đế quốc Pháp chủ trương, nhằm phục vụ chính ‎sách cai trị cuả Pháp tại Việt Nam. Tạp chí do Cụ Phạm Quỳnh làm chủ bút phần Quốc-ngữ ‎và Pháp văn, Cụ Nguyễn Bá Trác làm chủ bút phần chữ Nho. Dần dần, học giả Phạm ‎Quỳnh đã chuyển nội dung cuả tạp chí hướng về học thuật, tìm hiểu các nền văn hoá Đông ‎Tây, đặc biệt là văn hoá Việt Nam, với mục đích nâng cao dân trí và dân khí. Sau 17 năm ‎liên tục (1917-1934), Nam-Phong Tạp-Chí đã xuất bản được 210 số, với khoảng 35,000 ‎trang chữ Quốc-ngữ, với phần chữ Pháp và chữ Nho. Đây là một tài liệu quí giá về văn học ‎và văn chương, đề cập đến các lãnh vực văn hoá Đông phương và Việt Nam nhằm đối mặt ‎với nền văn minh cơ khí và văn hoá Tây phương mà Đế quốc Pháp thời ấy muốn áp đặt để ‎thanh tẩy nền Nho học cũ, theo chủ trương “khai hoá” dân ta. Giá trị lịch sử cuả Nam-‎Phong Tạp-Chí cũng rất lớn vì đây là một phong trào cuả giới sĩ phu trong một thời đại đen ‎tối cuả vận nước để cố giữ những giá trị lớn cuả Đông phương và tìm cho nhân dân Việt ‎Nam một con đường sáng suả trong đó nền nhân bản cuả dân tộc được bảo tồn và phát huy. ‎Bộ Quốc Gia Giáo Dục Việt Nam Cộng Hoà đã đưa Nam-Phong Tạp-Chí vào chương trình ‎giáo dục bậc Trung học. Tuổi trẻ Việt Nam phải đọc Nam-Phong để hiểu được một thời đại ‎đau thương cuả lịch sử dân tộc và tinh thần bất khuất cuả một lớp tiền bối.‎

Bộ DVD-ROM Nam-Phong Tạp-Chí
Đây là công trình 6 năm cuả Viện Việt-Học, với trên 50 chuyên viên điện toán, thiện ‎nguyện viên cư ngụ rải rác khắp Hoa Kỳ, phần lớn là chuyên viên trẻ và sinh viên góp tâm ‎góp sức thực hiện. Bộ DVD-ROM, ban đầu (năm 2004) dự trù gồm 36 điã, nhưng nay (năm ‎‎2009), với sự tiến bộ cuả kĩ thuật điện toán, được thu lại trong 6 điã, chưá 210 số ‎Nam-Phong Tạp-Chí. Đặc biệt, để việc nghiên cứu Nam-Phong Tạp-Chí được thuận tiện, bộ ‎DVD-ROM có kèm thêm ba tác phẩm (1) Mục-lục Phân-tích Tạp-Chí Nam-Phong 1917-‎‎1934 cuả Cụ Nguyễn Khắc Xuyên, Trung-Tâm Học-Liệu Bộ Giáo-Dục, Sàigon: 1968; (2) ‎Tìm-hiểu Tạp-Chí Nam-Phong 1917-1934 (Cụ Phạm Trọng Nhân dịch từ Introduction au ‎Nam Phong cuả Bà Phạm Thị Ngoạn), Ý Việt, Yerres (Pháp): 1993; và (3) Số báo Tết Nam ‎Phong năm 1918.‎

Mục lục bộ DVD-ROM Nam-Phong Tạp-Chí
DVD-ROM #1: Giới thiệu ‎
DVD-ROM #2: Từ số 1 đến số 42‎
DVD-ROM #3: Từ số 43 đến số 84‎
DVD-ROM #4: Từ số 85 đến số 124‎
DVD-ROM #5: Từ số 125 đến số 163‎
DVD-ROM #6: Từ số 164 đến 210‎

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Nam Phong Tạp Chí – Phạm Quỳnh (DVD Trọn Bộ 210 Số)”