Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản (53 Tuyệt Kĩ Công Phu) - Nam Anh

Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản (53 Tuyệt Kĩ Công Phu) – Nam Anh

199.000 

  • Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản (53 Tuyệt Kĩ Công Phu)

  • Nguyên tác: Linh Không Thiền Sư (Ngũ Đài Sơn)
  • Biên soạn: Nam Anh
  • 180 Trang

Mô tả

Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản (53 Tuyệt Kĩ Công Phu) – Nam Anh

– Hướng dẫn các công phu đặc dị thuộc Chỉ công

– Hướng dẫn các công phu đặc dị thuộc Chưởng công

– Hướng dẫn các công phu đặc dị thuộc Khinh công

– Hướng dẫn các công phu đặc dị thuộc Quyền Công

– Hướng dẫn các công phu đặc dị thuộc Thối Công

– Hướng dẫn các công phu đặc dị Ngự địch hộ thể

– Các bài thuốc trị thương và hỗ trợ khi luyện công

Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản (53 Tuyệt Kĩ Công Phu) - Nam Anh
Ngũ Đài Trân Tàng Bí Bản (53 Tuyệt Kĩ Công Phu) – Nam Anh