Giảm giá!

Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học – Vũ Tài Lục

199.000 

  • Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học

  • 347 trang
  • Tác giả: Vũ Tài Lục

Mô tả

Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học – Vũ Tài Lục

Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học
Người Đàn Bà Trong Tướng Mệnh Học
Cuộc sống nam nữ hòa hợp, âm dương hòa hợp tạo dựng nền tảng cho một xã hội vững bền. Người phụ nữ được xem là hành Thủy, là nguồn nước, nơi khởi nguồn cho sự nhẹ nhàng, và ngọn nguồn của sự sống. Một gia đình cũng thế, người phụ nữ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn và tạo nên tổ ấm cho gia đình mình.