Nguồn Gốc Của Văn Hóa Và Tôn Giáo Vật Tổ Và Cấm Kỵ (Phân Tâm Học) – Sigmund Freud

199,000 

  • Nguồn Gốc Của Văn Hóa Và Tôn Giáo Vật Tổ Và Cấm Kỵ
  • Tác giả: Sigmund Freud
  • Dịch giả: Lương Văn Kế
  • 258 Trang

Mô tả

Mục lụcLời giới thiệuLời dẫn: Quan điểm phân tâm học về nguồn gốc của văn hóa dưới ánh sáng chủ nghĩa MacLời nói đầuChương I: Nỗi xấu hổ loạn luânChương II: Cấm kị và xung đột nội tại của những xung động tình cảmChương III: Thuyết vật linh, phép phù thủy và quyền năng tối thượng của tư duyChương IV: Sự hồi quy ấu trĩ của Totem giáoDanh mục các công trình của S. Freud