Những Bài Thuốc Cổ Phương Đặc Hiệu – TTND. BS. Nguyễn Xuân Hướng

399.000 

Những Bài Thuốc Cổ Phương Đặc Hiệu

Biên soạn: TTND. BS. Nguyễn Xuân Hướng (Chủ Tịch Hội Đông Y Việt Nam)
NXB Y Học 2007
617 Trang

Mô tả

Những Bài Thuốc Cổ Phương Đặc Hiệu

Cuốn sách tuyển chọn 386 bài thuốc cổ phương đặc hiệu điều trị các bệnh nội khoa (220 bài), ngoại khoa (55 bài), nhi khoa (31 bài), phụ khoa (42 bài), ôn bệnh (26 bài), ngũ quan (12 bài). Đặc biệt, một số bài thuốc quen thuộc như “Quy tỳ hoàn”, “Lục vị hoàn” hay các bài có vị thuốc chứa độc tính như Chu sa, Mã tiền được giới thiệu phương pháp bào chế một cách cụ thể, đúng quy trình. Đa số bài trong sách chủ yếu để bào chế thành phẩm điều trị bệnh mạn tính, tạo thuận lợi cho thầy thuốc và các nhà sản xuất có điều kiện nghiên cứu áp dụng.

Những Bài Thuốc Cổ Phương Đặc Hiệu
Những Bài Thuốc Cổ Phương Đặc Hiệu