Những Khuôn Mặt Tài Phiệt – Vũ Tài Lục

250.000 

  • Những Khuôn Mặt Tài Phiệt

  • Tác giả: Vũ Tài Lục
  • 324 Trang

Mô tả

Những Khuôn Mặt Tài Phiệt – Vũ Tài Lục

Những khuôn mặt tài phiệt là một áng văn hấp dẫn người đọc của Vũ Tài Luc. Với lối dẫn dắt người đọc từ câu chuyên này sang câu chuyện khác tác phẩm mang đến cho người đọc nhiều trải nghiệm mới lạ.
Những Khuôn Mặt Tài Phiệt
Những Khuôn Mặt Tài Phiệt