Giảm giá!

Những Phương Pháp Trấn Yểm Bí Truyền Và Các Trì Trú – Pháp Sư Hồng Quân

255,000  195,000 

  • Những Phương Pháp Trấn Yem Bí Truyền Và Các Trì Tru
  • Biên soạn: Pháp Sư Hồng Quân
  • 215 Trang

Mô tả

Mục lục

Thinh to ngai luyện ngai và cau tai
Cách giải và tóm ngai
Ấn đức Cửu thiên huyền nữ
Văn thù sư lợi bồ tát tru ta
Thái ất cứu khổ thiên tôn
Trấn nhà, trấn đầu giường
Chua benh phong co rut
Sớ văn cúng đi kèm: cúng bon mang, cúng cô hon, cúng cơm, cúng sao giai han…