Giảm giá!

Nữ Công Thắng Lãm (Phần Chế Biến Món Ăn Cổ Truyền) – Hải Thượng Lãn Ông

Original price was: 199.000 ₫.Current price is: 155.000 ₫.

  • Nữ Công Thắng Lãm (Phần Chế Biến Món Ăn Cổ Truyền)

  • Tác giả: Hải Thượng Lãn Ông
  • Lê Trần Đức, Viện Nghiên cứu Đong y biên dịch phiên âm và phụ giải.
  • 97 Trang

Mô tả

Nữ Công Thắng Lãm (Phần Chế Biến Món Ăn Cổ Truyền) – Hải Thượng Lãn Ông

Sưu tầm và ghi chép các món ăn và những nghề mà phụ nữ thường làm mục đích để khuyến khích phụ nữ siêng năng lao động và thể hiện đường hướng của ông là “nên dùng thức ăn thay vào thuoc bổ có phần lợi hơn”
Nữ Công Thắng Lãm
Nữ Công Thắng Lãm