Giảm giá!

Phân Tâm Học Nhập Môn – Sigmund Freud

296.010 

KẾT THÚC SAU

  • Phân Tâm Học Nhập Môn
  • Tác giả: Sigmund Freud
  • Dịch giả: Nguyễn Xuân Hiến
  • 559 Trang
  • Quà tặng:Nghiên Cứu Phân Tâm Học, Tác giả: Sigmund Freud

Chỉ còn lại 8 sản phẩm

Mô tả

 

Phân Tâm Học Nhập Môn của Freud đã vẽ bản đồ khoa tâm lý học. Ông là một nhà tiên phong vĩ đại và phần lớn những thành công của ông là nhờ ở cái mới lạ cùng bút pháp của ông. Mặc dù phương pháp này có mặt đáng hoài nghi, nhưng chưa bao giờ có một phương pháp nào lý thú và mới lạ hơn, ngay cả về mặt bút pháp nếu không kể loại thuần túy văn chương, cũng chưa bao giờ có một bút pháp nào quyến rũ hơn của Freud. Ông đã buộc thế giới phải suy tư theo kiểu tâm lý học, đó là một nhu cầu cốt yếu của thời đại chúng ta. Ông cũng đã buộc con người phải tự đặt cho mình những câu hỏi liên quan đến hạnh phúc của loài người…
TẶNG KÈM