Phân Tâm Học Và Văn Hóa Tâm Linh – S. Freud – C. Jung – E. Fromm – R. Assagioli

300.000 

  • Phân Tâm Học Và Văn Hoá Tâm Linh

  • Tác giả: C. Jung, S. Freud
  • Biên soạn: Đỗ Lai Thúy
  • 552 Trang

Mô tả

Phân Tâm Học Và Văn Hóa Tâm Linh – S. Freud – C. Jung – E. Fromm – R. Assagioli

“… Con người là một thể đa chiều. Ở đây chúng tôi chỉ nói đến 3 kích thước cơ bản: bản chất sinh học, bản chất xã hội và bản chất tâm linh. Ba bản chất này tạo thành chiều sâu, chiều rộng và chiều cao của con người. Bản chất sinh học và bản chất xã hội thì đã được nghiên cứu đến rất nhiều, nên tuy không phải không còn là vấn đề nữa, nhưng việc nhận diện nó thì đã khá xác định. Còn bản chất tâm linh thì ít được các nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, bởi có thời người ta coi nó không phải đối tượng của khoa học, mà là đối tượng của huyền môn. Vì thế tâm linh đã phải chịu không ít hiểu lầm và ngộ nhận …” Phân Tâm Học Và Văn Hóa Tâm Linh
Phân Tâm Học Và Văn Hoá Tâm Linh
Phân Tâm Học Và Văn Hoá Tâm Linh