Pháp Sư Chỉ Quyết (Sách Dạy Bắt Ấn Quyết Của Phái Mao Sơn)

189.000 

  • Pháp Sư Chỉ Quyết (法師指訣)

  • Tác giả: Gia Cát Lăng (諸葛綾)
  • Phiên âm: Pháp Khí Đạo Gia 
  • 144 Trang

Mô tả

Pháp Sư Chỉ Quyết (Sách Dạy Bắt Ấn Quyết Của Phái Mao Sơn)

– Sử dụng ngón tay để làm phép thuật không những tạo ra hiệu quả nhanh chóng mà lại không cần chuẩn bị.

– Mục đích chính của môn học này là giúp bạn có thể cứu mạng mình trong trường hợp khẩn cấp, và nếu cần thiết, bạn có thể sử dụng nó để đánh bại các linh hồn và ác quỷ.

– Ngay cả khi không có bất kỳ thiết bị bút giấy nào trên người ta vẫn có thể sử dụng các kỹ năng như là được Master chỉ dạy. Vì thế, cuốn sách này như là kho báu quý giá để tự nghiên cứu.

Pháp Sư Chỉ Quyết
Pháp Sư Chỉ Quyết