Giảm giá!

Phật Gia Vịnh Xuân Quyền

296.010 

KẾT THÚC SAU

  • Phật Gia Vịnh Xuân Quyền

  • Tác Giả: Nguyễn Mạnh Nhâm & Nguyễn Duy Thức
  • 250 Trang

Đã bán: 24 sản phẩm. Nếu ở vùng dịch không nhận được hàng bạn mua ebook tại GIAODUCTAICHINH.NET

Chỉ còn lại 7 sản phẩm

Mô tả

Phật Gia Vịnh Xuân Quyền

Cầm cuốn sách “Phật Gia Vịnh Xuân Quyền” của Nguyễn Mạnh Nhâm, tôi thật cảm động. Đây đúng là một tâm huyết của một con người trên 50 năm đi theo Vĩnh Xuân Quyền. Đúng như câu kết trên trang bìa 4 của cuốn sách “Sách biên chép lại MỘT DI SẢN PHI VẬT THỂ QUÝ GIÁ”, dành cho những người yêu võ, người nghiên cứu, luyện tập võ và đặc biệt cho các môn đồ Vịnh Xuân Quyền”.

 

Phật Gia Vịnh Xuân Quyền
Phật Gia Vịnh Xuân Quyền