Phép Luyện Công Của Lã Động Tân (Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ) – Lữ Ðồng Tân

199.000 

  • Phép Luyện Công Của Lã Động Tân – Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ

  • Long Môn Phái – Đan Pháp Quyết Yếu
  • Tên gọi khác: Lã Tổ sư Tiên Thiên Hư vô Thái nhất Kim Hoa Tông chỉ
  • Thiên Cổ Kỳ Thư – Đại pháp mật truyền suốt 2000 năm của Lã Tổ Công pháp thượng thừa của đạo gia
  • Tác giả: Lã Đồng Tân (Lữ Ðồng Tân: Đời Đường)
  • Hiệu đính: Mẫn Nhất Đức
  • Người dịch: Thế Trường
  • NXB Văn Hóa Thông Tin 1999
  • 133 trang

Mô tả

Phép Luyện Công Của Lã Động Tân (Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ) – Lữ Ðồng Tân

Lã Ðồng Tân tên chủ là Lã Nham, hiệu là Thuần Dương Tử, người huyện Vỉnh Lạc, phủ Hà Trung (nay là huyện Vỉnh Lạc, tỉnh Sơn Tây), sống vào thời Ngũ Ðại Văn Ðường , ông theo học Ðại Ðạo Kim Ðan sư phụ Chung Ly Quyền và đã mở ra một hướng mới trong việc tu luyện Nội Ðan kể từ Tống Nguyên cho mãi về sau. Từ Văn Ðường cho đến đầu Thanh, trong thời gian kể hàng trăm năm, đã có không biết bao nhiêu truyền thuyết thần bí về Lã Ðồng Tân, nói lên lòng tôn kính và ngưỡng mộ của người đời đối với ông .

Cuốn Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ của ông gồm cả thảy mười ba chương , xem ngôn từ và cách hành văn có thể suy đoán sách ra đời sau triều đại Tống Huy Tôn (1082 – 1135). Nhưng Pháp quyết Nội Ðan trình bày trong sách đúng là công phu thanh tĩnh Bắc phái chân truyền. Phàm đã là Ðan pháp Thanh tĩnh, nhằm đích đoạt quyền Tạo Hóa, thay đổi tố chất cơ bản của con người ; thì đều chú trọng theo đuổi “Huyền Quan nhất khiếu” thực hành phép Hồi Quan phản chiếu dựa theo Ðan Quyết truyền khẩu của thầy trò Vương Trùng Dương (1112-1170).

Sách Thái Ất Kim Hoa Tôn Chỉ trình bày tỷ mỹ, súc tích về công lý và công pháp của phép tu luyện Nội Ðan . Về mặt công lý, sách đề xướng Ðại đạo lấy Hư vô làm bản thể, lấy hiển hóa làm công dụng . Công pháp của chúng tôi chuyên lấy Thái Nhất làm gốc, Kim Hoa làm ngọn, gốc ngọn nương tựa lẫn nhau, ắt sẽ trường sinh bất lão vậy . Thái nhất tức là Ðạo, duy chỉ Có và Hư hòa hợp với nhau mới có thể đắc Ðạo thành Tiên.

Phép Luyện Công Của Lã Động Tân (Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ) - Lữ Ðồng Tân
Phép Luyện Công Của Lã Động Tân (Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ) – Lữ Ðồng Tân