Giảm giá!

Phong Thủy Đại Sư Gia Cát Lượng (Bộ 2 Tập) – Tiêu Hiển

655.000 

  • Phong Thủy Đại Sư – Gia Cát Lượng (Bộ 2 Tập)

  • Tác giả: Tiêu Hiển
  • Người dịch: Anh Vũ
  • 2036 trang
  • Phong Thủy Đại Sư – Gia Cát Lượng được Anh Vũ dịch từ nguyên tác Trung văn của Tiêu Hiển: Phong thủy đại sư – Gia Cát Lượng Sư Đồ Thần Toán Phong Thủy Ký của Nhà xuất bản Thanh Hải, Trung Quốc.

Mô tả

Phong Thủy Đại Sư Gia Cát Lượng (Bộ 2 Tập) – Tiêu Hiển

Đây là bộ sách viết một cách sinh động nhất về cuộc đời và những chiến tích lừng lẫy của Khổng Minh Gia Cát Lượng, một người được xem là nhà chính trị nhìn xa trông rộng, nhà chiến lược đa mưu túc trí, nhà binh pháp xuất quỷ nhập thần, nhà ngoại giao tài hoa, nhà tiên tri kỳ tài và một đạo gia siêu năng có tài hô phong hoán vũ.
Sách gồm có 20 chương

Chương 1: Bàng Đức Công đang đêm xem thiên tượng, dự đoán thiên hạ sẽ chia ba…

Chương 2: Hán cung có biến, Bàng Đức Công đang đêm gặp Tào Tháo

Chương 3: Mười bảy năm sau, Bàng Đức Công thu nhận Gia Cát Lượng làm đồ đệ

Chương 4: Muốn khắc chế Đổng Trác, phải tìm người con gái chí âm chí nhu

Chương 5: Gia Cát Lượng suy diễn tình thế thiên hạ, Triệu Tử Long rơi vào ma kiếp đào hoa

Chương 6: Khéo dùng đại pháp, Gia Cát Lượng hóa giải ma kiếp

Chương 7: Gia Cát Lượng nhìn tượng trời, biết được diễn biến trăm năm

Chương 8: Gia Cát Lượng ra tay phò tá Lưu Bị

Chương 9: Liên kết với Đông Ngô để kháng Tào

Chương 10: Lệnh cho tinh đẩu chuyển dời, Khổng Minh làm phép mượn gió đông

Chương 11: Gia Cát Lượng thi triển đại pháp cứu chủ nhân

Chương 12: Triệu Tử Long y theo cẩm nang phò Lưu Bị trở về Kinh Châu

Chương 13: Phụng Sồ tiên sinh trúng kế mất mạng ở Lạc Phụng Ba

Chương 14: Gia Cát Lượng dùng mưu lạ đoạt Hán Trung

Chương 15: Thần tướng gieo quẻ, dự tri nhà Hán phải tiêu vong

Chương 16: Mắt thấy nguyên thần của Hán Cao Tổ, dự tri thiên cơ đổi hướng

Chương 17: Quan Vũ trấn giữ Kinh Châu, ngầm có nguy cơ rất lớn

Chương 18: Gia Cát Lượng dùng kế thác bệnh ép Lưu Bị xưng đế

Chương 19: Tiêu Hầu Nghi được gọi là Quan Vũ tái thế, Gia Cát Lượng mưu tính chuyện xoay chuyển thiên cơ

Chương 20: Gia Cát Lượng không vượt qua được ải năm mươi bốn tuổi.

Phong Thủy Đại Sư Gia Cát Lượng
Phong Thủy Đại Sư Gia Cát Lượng