Phong Thủy Và Cuộc Sống Hôm Nay – Nguyễn Phúc Vĩnh Tung

199.000 

  • Phong Thủy Và Cuộc Sống Hôm Nay

  • Tác giả: Nguyễn Phúc Vĩnh Tung 
  • NXB Thanh Hóa 2008
  • 228 trang

Mô tả

Phong Thủy Và Cuộc Sống Hôm Nay

Mục Lục:

Lời nói đầu
Phần 1: Khái niệm về phong thủy
Chương 1: Phong thủy là gì
Chương 2: Khái niệm về khoa phong thuỷ
Chương 3: Những “vị thuốc của khoa phong thủy”.
Phần 2: Nhà ở
Chương 4: Thế đất và vị trí của căn nhà trên lô đất
Chương 5: Vị trí của căn nhà đối với đường đi
Chương 6: Bốn mặt của một căn nhà
Chương 7: Cách tìm hướng nhà và ý nghĩa mỗi hướng
Chương 8: Đường vào nhà và cửa chính
Chương 9: Tám hướng tám cung của một căn nhà
Chương 10: Hình dáng của căn nhà
Chương 11: Ảnh hưởng phần khuyết và phần lồi của một căn nhà
Chương 12: Bốn phần quan trọng nhất trong một căn nhà.

Phần 3: Cơ sở thương mại
Chương 13: Phong thủy dưới cái nhìn của người Tây phương
Chương 14: Những nguyên tắc căn bản về cơ sở thương mại
Chương 15: Những điều nên biết về phong thủy khi chọn một thương mại
Chương 16: Biểu hiện, bảng hiệu, và quảng cáo
Chương 17: Cách thiết trí một cơ sở thương mại
Chương 18: Cách thiết trí một văn phòng chuyên môn.

Phần 4: Áp dụng phong thủy
Chương 19: Làm thế nào để áp dụng phong thủy.

Phong Thủy Trong Cuộc Sống Hôm Nay
Phong Thủy Trong Cuộc Sống Hôm Nay