Giảm giá!

Quốc Tế Chính Trị (Lược Sử Quan Hệ Quốc Tế) – Vũ Tài Lục

250,000  175,000 

  • Quốc Tế Chinh Tri
  • Tác giả: Vũ Tài Lục
  • 200 Trang
  • Lược Sử Quan Hệ Quốc Tế Và Tính Chất Của Ngoại Giao Hiện Đại – VNTrong Thế Kẹt

Mô tả

Hãy lấy nhãn quan Quốc Tế Chinh Tri mà nhìn thì mới thấy rõ rằng: Dân tộc VN là nạn nhân của mọi thứ tình hữu nghị.