Giảm giá!

Sách Cúng Phương Tiện Thông Dụng Khoa (Khoa Cúng Thông Dụng) – Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên

299.000 

  • Phương Tiện Thông Dụng Khoa

  • Biên soạn: Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
  • 686 Trang
  • BÌA CỨNG

Mô tả

Sách Cúng Phương Tiện Thông Dụng Khoa (Khoa Cúng Thông Dụng) – Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên

Tổng hợp những khoa cúng thông dụng

Sách Phương Tiện Thông Dụng Khoa được viết bằng chữ quốc ngữ, do thầy Thích Giác Nghiêm trụ trì chùa Cao Linh biên soạn

Sách gồm các khoa như sau:1. Năm lời khuyên chân thành2. Sáu mươi năm thái tuế3. Ngũ hành và các ứng dụng trong phong thủy4. Nghi thức tang lễ5. Nghinh sư duyệt định khoa6. Cúng tổ, giác linh tổng khoa7. Khoa cúng phật ngắn8. Cúng phật đại khoa9. Khoa cúng tiếp linh10. Khoa cúng triệu linh11. Khoa cúng cơm thông dụng12. Khoa cúng đức ông13. Khoa cúng gia tiên14. Khoa cúng phục hồn ba ngày15. Khoa cúng tống thần, trừ trùng tang16. Nghi thức xả tang17. Khai huyệt pháp

Sách Cúng: Phương Tiện Thông Dụng Khoa (Khoa Cúng Thông Dụng) – Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên
Sách Cúng: Phương Tiện Thông Dụng Khoa (Khoa Cúng Thông Dụng) – Tỳ Kheo Thích Giác Nghiên