Giảm giá!

Sách Thông Thiên Học: Thể Trí (Cái Trí) – Bạch Liên

199.000 

Thể Trí (Cái Trí)

Tác giả: Bạch Liên

Phụ thêm: Thể Trí – Powell và Thượng Trí – Nguyễn Thị Hai

Mô tả

Thể Trí (Cái Trí) – Bạch Liên

HÌNH DẠNG CÁI TRÍ

     Cái trí chia ra làm hai phần:

     Thượng-Trí (corps mental supérieur ou corps causal);

     Hạ-Trí (corps mental inferieur).

     Thượng-Trí làm bằng ba chất khí cao cõi Thượng-Giới (Plan mental):  Chất thứ nhứt, chất thứ nhì, chất thứ ba; còn hạ-trí làm bằng bốn chất khí thấp: chất thứ tư, chất thứ năm, chất thứ sáu và chất thứ bảy.

     Thượng-Trí là cơ-quan tư-tưởng trừu tượng; ngoại trừ các đệ tử Chơn-Tiên tới bực Tu-đà-Hườn, Tư-đà-Hàm, A-na-Hàm, La-Hán và một số hiếm hoi người thường, thì nhơn-loại trong thời đại nầy chưa biết cách mở Thượng-Trí.  Chi nên tôi chỉ nói về Hạ-Trí mà thôi.

HẠ-TRÍ

     Hạ-Trí là một thể để cho ta dùng đặng tư-tưởng, xét-đoán, biện-luận, tưỏng-tượng.

     Người có huệ-nhãn dòm thấy cái trí in như đám sương mù dày mịt có đủ mặt mũi tay chơn như xác thịt, (vì xác thịt rút chất khí làm cái trí dữ lắm) ở ngoài thì có vòng tròn hình như trứng gà gọi là hào-quang cái trí.  Bởi cái trí giống hệt con người cho nên khi lên Thượng-Giới, mình mới nhận được bà con thân thích hay kẽ quen thuộc (Xin xem quyễn “CON NGƯỜI THÁC RỒI VỀ ĐÂU?’)

     Con người suy nghĩ nhiều chừng nào thì cái trí mở lớn nhiều chừng nấy.

Thể Trí (Cái Trí) - Bạch Liên
Thể Trí (Cái Trí) – Bạch Liên

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.