Sách Thuốc Hải Thượng Lãn Ông Toàn Thư – Nguyễn An Nhân

199.000 

  • Sách Thuốc Hải Thượng Lãn Ông Toàn Thư
  • NXB Nhật Nam 1942
  • Nguyễn An Nhân
  • 140 Trang

Mô tả

Sách Thuốc Hải Thượng Lãn Ông Toàn Thư

Hải Thượng Tâm Lĩnh là một bộ sách thuốc do ông Lê Hữu Trác biệt hiệu là Lãn Ông người làng Cổ Liêu, huyện Đường Hào (thuộc tỉnh Hải Dương bây giờ) soạn ra. Lãn Ông sinh vào đời Lê Trịnh, con thứ bảy của một vị thượng thư. Vì tính tình điểm đạm, không ưu làm quan, chỉ chuyên tính về Y học, muốn thực hành câu: “Không làm lương tướng thời làm lương y” của cổ nhân. Nên về thời kỳ ông tại thế, đã sách danh một vị Y thánh, mà bộ sách của ông xoạn ra thực đã cầm riêng hẳn được một ngọn cờ ở trong Y giới nước nhà. Xét trong sách của ông, ta thấy có hai cái đặc điểm đáng chú ý và kính phục; – Những bài thuốc của ông soạn ra rất giản dị và xác đáng lại rất hợp với phong thổ nước nhà. – Thuốc về y lý của ông có rất nhiều sáng kiến, biết chuyền theo thười đại phong thổ để tập luận, chứ không có căn tật nô lệ cổ nhân như mọi sách khác.

Sách Thuốc Hải Thượng Lãn Ông Toàn Thư
Sách Thuốc Hải Thượng Lãn Ông Toàn Thư

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.