Giảm giá!

Sấm Trạng Trình Có Giải Thích – Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

145.000 

Sấm Trạng Trình Có Giải Thích

Tác giả: Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Dịch và giải thích: Cư Sĩ Minh Điền
80 Trang

Mô tả

Sấm Trạng Trình Có Giải Thích – Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Vì sao có quyển Sấm này ra đời? Không dám vọng ngữ, quyển Sấm này cần phải ra đời vì nó quý báu bằng cả một kho tàng của nước Đại Việt, và hơn nữa đã đến giai đoạn cần thiết của thời cuộc mà lời Sấm đã ghi đúng đắn từng li từng tí những biến cố xảy ra trong nước.Bắt đầu từ Cổ am bị tàn phá cho đến lịch sử cách mạng tháng 8, kế đến là giai đoạn Hoàng Đế Bảo Đại về nước, mỗi mốc đều được ghi trong 487 câu thơ mà Đức Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm, với bầu nhiệt huyết đã nhả ngọc phun châu cho vạn cổ anh hùng suy nghiệm.Hỡi các chí sĩ anh hùng thiên hạ! Chớ nên quá ư căn cứ vào khoa học mà chê những chuyện Sấm giảng là hoang đường, Hoang đường là lời nói vu vơ, ảo mộng không bao giờ xuất hiện như lời đã nói. Còn quyển Sấm này viết từ 400 năm nay mà mỗi điềm đều ứng nghiệm ngoài đời thực, đến cả những tên riêng của những người chủ trương trong mấy phong trào cũng đều ứng nghiệm ghi rõ.
Sấm Trạng Trình Có Giải Thích - Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Sấm Trạng Trình Có Giải Thích – Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Thông tin bổ sung

Kích thước 21 × 15 × 1 cm
isbn_issn

129453