Số Tử Vi Kinh Nghiệm Theo Khoa Học – Quản Xuân Thịnh & Trịnh Quang Đạt

199.000 

  • Số Tử Vi Kinh Nghiệm Theo Khoa Học (Quyển Thượng + Quyển Hạ)

  • Tác giả: Quản Xuân Thịnh & Trịnh Quang Đạt
  • 140 Trang

Mô tả

Số Tử Vi Kinh Nghiệm Theo Khoa Học – Quản Xuân Thịnh & Trịnh Quang Đạt

Trong quyển sách này, quyển thượng tác giả trình bày về khoa lấy số và đoán số tử vi theo kinh nghiệm; quyển hạ là phần diễn giải theo kinh nghiệm và lời phú đoán của Phú Ma Thị và Hoàng Kim trong số các ông Lý Ngã Binh, Dã Hạc, Giác Tử, Thiệu Lực Tử, đều là môn đệ của thầy Trần Đoàn, ông tổ lập ra số tử vi.
Số Tử Vi Kinh Nghiệm Theo Khoa Học
Số Tử Vi Kinh Nghiệm Theo Khoa Học