Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu – Pháp Sư Huyền Trí

199.000 

  • Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu

  • Tác giả: Pháp Sư Huyền Trí
  • Linh Quang Bảo Điện
  • 99 Trang
  • Bản cẩm nang hành trì số một trong tang táng
  • Sách Thọ mai gia lễ là dùng cho tang quyến, còn sách này chuyên dùng cho các pháp sư đến hành lễ giúp việc tang táng

Mô tả

Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu – Pháp Sư Huyền Trí

PHÁP PHÁP LƯU TRUYỀN

Nếu mà nói về “Thích Ca chính độ thực lục” là sách hàng đầu về việc tang táng hành trì theo pháp của Phật Giáo thì hai bản “Tam giáo chính độ thực lục” và “Tam giáo chính độ tập yếu” là bản cẩm nang hành trì số một trong phép tang táng của Tam Giáo (Khổng – Lão – Thích). Cũng không nêu hiểu là cứ dùng “Thọ Mai gia lễ” là được, Sách Thọ Mai là dùng cho tang quyến, còn các sách này chuyên dùng cho các pháp sư đến hành lễ giúp việc tang.

Cũng đừng có tư tưởng có sách này là khi gia chủ mời đến là làm cho rối hết tang sự lên. Nên tùy vào hoàn cảnh mà ứng biến cho phù hợp, sao cho đúng phép thánh mà hợp lẽ đời. Hạng thầy ngu là áp dụng một cách máy móc, hạng người ngu là lợi dụng sách này mà căn vặn thế này thế khác.

Bản tọa, nay được Thánh tổ giáng cơ truyền cho giáo pháp mà thâm nhập được huyền cơ của sách này, nên kính cẩn soạn lại bằng Tiếng Việt để mọi người được hiểu hơn. Căn dặn mọi người phải tôn kinh kính pháp, không để nơi bất tịnh. Trong sách cũng đặt lời nguyền mệnh vong cho những kẻ tự ý sao chép sách này khi chưa được sự bằng lòng của bản điện.

Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu - Pháp Sư Huyền Trí
Tam Giáo Chính Độ Tập Yếu – Pháp Sư Huyền Trí