Giảm giá!

Tam Giáo Chính Độ Thực Lục – Pháp Sư Huyền Trí

Original price was: 199.000 ₫.Current price is: 155.000 ₫.

  • Tam Giáo Chính Độ Thực Lục

  • Pháp Sư Huyền Trí
  • Linh Quang Bảo Điện
  • 106 Trang

Mô tả

Tam Giáo Chính Độ Thực Lục

Tam Giáo Chính Độ Thực Lục
Tam Giáo Chính Độ Thực Lục
TAM GIÁO CHÍNH ĐỘ THỰC LỤC MỤC LỤC1. Chủ nhân đến thỉnh chúc hương2. Phép xuất hành3. Khi vào nhà thì ngồi hướng nào4. Chứng kiến người bệnh di chúc5. Dời ra chính tẩm6. Phép gọi hồn7. Tắm rửa cho tử thi8. Các bí chú9. Phó chúc chỉ quy10.Tu trì nội luyện11.Cấp sắc phó chúc12.Xem chọn Nhật thần13.Phạt mộc trị quan14.Nghi tiết mộc dục15.Reviews