Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành – Trần Long Vũ

275.000 

Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành

Tác giả: Trần Long Vũ

Nội dung thực chiến phần nhiều liên quan đến Tam Nguyên Thiên Tinh Giang Tây phái. Kèm theo phụ lục 14 Thiên Tinh Dương Trạch Án Lệ Tập.

Sách dày hơn 300trang, giấy vàng, bìa gập.

Mô tả

Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành – Trần Long Vũ

Luận dương trạch đều dựa vào nguyên vận, đắc vận thì hưng, mất vận thì suy. Nền tảng của phong thủy dương trạch được phái tam nguyên luận hoàn toàn dựa vào tam nguyên cửu vận, có thể so sánh với sơn thủy đắc lệnh được không? Môn lộ triều hướng đắc nguyên được không? Môi trường xung quanh đắc vận được không?  Để xác định cát hung họa phúc của âm dương nhị trạch.

Trong 180 năm của tam nguyên, từ Khảm đến Ly, cửu tinh được xếp cạnh nhau, đắc lệnh mất lệnh mỗi thứ đều có những lúc khác nhau. Nguyên vận nên chú trọng đến việc trung lập ngũ thổ, thổ ký gửi vượng khí trong bốn mùa. Đó là do trung thổ đã bị chiếm 20 năm, tự thành một cách cục, hợp với lý của âm dương bát quái. Trời và đất là một âm dương, 2 và 5 lẫn lộn bản thể, hòa nhập và đông lại.

Càn Đoài Khôn Cấn được sinh ra từ hai thái Âm và Dương, Ly Khảm Tốn Chấn được sinh ra từ hai thiếu Âm và Dương. Con số của chúng là tám và chưa có 5. Tiên thiên bát quái, theo Hà Đồ mà định vị số của chúng là 8, và chưa có 5. Hậu thiên bát quái, vận dụng đại số Lạc Thư,  quái cũng là 8.

Cái gọi là số 5 cư giữa được coi là thực phúc, còn số 3 5 thì nhất tề sinh thành. Ba hàng dọc ngang chéo mỗi hàng đều có tổng là 15, nhưng thực tế cũng chưa có 5.

Thiệu Tử viết: Càn nam Khôn bắc, Ly đông Khảm tây, Chấn đông bắc Đoài đông nam, Tốn tây nam Cấn tây bắc, luận phương vị của bát quái nhưng trung cung không có quái. Do đó luận nguyên vận phải từ 1 đến 9 mà để trống 5, sau đó quái số phù, phương vị định, nguyên vận tề. Ở thời hiện đại, những người luận về nguyên vận đều không biết bí mật 5 độc lập tự làm một cục, lại thêm cát tinh vượng hướng ít người được biết đến, họ thường giả danh phép tam nguyên dương trạch thay vì thực tế của tam nguyên dương pháp, treo đầu dê bán thịt chó, thất bại trong việc tiết lộ bí mật chân chính của cát hung họa phúc dương trạch, nên thiên hạ lầm tưởng rằng Phong Thủy là sản phẩm của một tập hợp những điều mê tín kỳ quái và phản khoa học.

Phép tam nguyên dương trạch lấy môn lộ triều hướng, sơn thủy kiều tinh trạch thể, lấy lệnh tinh đương vượng làm yếu tố hàng đầu. Những nơi tương đối cao ở bốn phương gọi là kiều tinh, nếu cấu trúc cao ráo, gió bay lượn thổi vào nhà thì nhân đinh tài lộc đều vượng, trăm sự cát tường, ngược lại nếu mở mà bế tắc, cao thẳng đứng mà thấp rỗng, có sơn mà có thủy thì người và của cải đều bất lợi, tai họa thường xuyên xảy ra.

Nếu vận dụng được đúng theo phương pháp tam nguyên, lại thêm hợp với sinh mệnh thì tài phúc tăng lên gấp bội, tài phúc như hình với bóng. Nếu thất lệnh thất nghi, niên mệnh lại không tốt thì tai họa càng thêm nặng. Vì vậy, phương pháp Tam nguyên dương trạch lấy Nguyên Vận làm gốc.

Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành – Trần Long Vũ
Tam Nguyên Dương Trạch Đại Thành – Trần Long Vũ

Đánh giá

There are no reviews yet

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.