Tâm Thần Học (Sách Giáo Khoa Tâm Thần Học) – Bs Đặng Đình Huấn

350,000 

  • Tâm Thần Học (Sách Giáo Khoa Tâm Thần Học)
  • Dịch theo bản tiếng Nga: Bs Phạm Văn Đoàn, Bs Nguyễn Văn Siêm
  • Hiệu đính: Bs Đặng Đình Huấn
  • 471 Trang

Mô tả

Trong sách này, các tác giả đã trình bày một cách ngắn gọn, chính xác, phong phú, có hệ thống, với lý luận nhất quán, vững vàng những kiến thức hiện đại về tâm thần học. Sau khi ra đời, sách đã được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài.