Tam Thập Lục Kế Thuật Ứng Xử Quyền Biến – Nguyễn Nguyên Quân

199.000 

  • Tam Thập Lục Kế Thuật Ứng Xử Quyền Biến

  • Biên dịch: Nguyễn Nguyên Quân
  • NXB Thanh Niên 2000
  • 298 Trang

Mô tả

Tam Thập Lục Kế Thuật Ứng Xử Quyền Biến – Nguyễn Nguyên Quân

Tập sách Tam Thập Lục Kế (Thuật Ứng Xử Quyền Biến) này, tác giả muốn giới thiệu với các bạn, phần nguyên tác bằng cổ văn của tác phẩm mà đa số các sách về Tam thập lục kế đều lược bỏ. Sách có bố cục gồm 6 chương, cụ thể như sau:
– Chương 1: Thắng chiến kế
– Chương 2: Địch chiến kế
– Chương 3: Công chiến kế
– Chương 4: Hỗn chiến kế
– Chương 5: Tịnh chiến kế
– Chương 6: Bại chiến kế
Ngày xưa cuốn sách vốn là một binh pháp dành cho các tướng lãnh. Ngày nay vận dụng cuốn sách này vào công việc kinh doanh là điều không thể thiếu được. Rất mong cuốn sách sẽ giúp đỡ được cho các bạn trong công việc kinh doanh cũng như đối với các bạn muốn tìm hiểu về binh pháp của người xưa.
Tam Thập Lục Kế
Tam Thập Lục Kế