Tâm Thiền Lẽ Dịch Xôn Xao – Nghiệm lý hệ điều hành âm dương – Linh Khu Thời Mệnh Lý

200.000 

Tâm Thiền Lẽ Dịch Xôn Xao – Nghiệm lý hệ điều hành âm dương – Linh Khu Thời Mệnh Lý

Biên soạn: Lê Hưng

245 Trang

Mô tả

Tâm Thiền Lẽ Dịch Xôn Xao

Kinh Dịch là một kỳ thư của nền học thuật cổ đại Trung Quốc. Toàn bộ tinh túy của bộ kinh này gói trọn trong chữ Dịch. Chữ này có 3 nghĩa cơ bản: Dịch là đơn giàn, là biến đổi và là bất biến (theo Huyền Dịch luận). Hiện nay Kinh Dịch đang được nghiên cứu rất nhiều, không những ở các nước phương Đông vốn đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hóa cổ Trung Hoa mà còn cả ở các nước phương Tây, nơi mà các học giả phương Tây dang hướng về phương Đông với mong muốn Kinh Dịch có thể sẽ giúp họ giải quyết sự bế tắc của triết học phương Tây, vì văn hóa truyền thông của họ đang bị lấn át bởi văn minh hiện đại với các kỹ thuật, công nghệ cao ngày càng sản xuất ra nhiều của cải vật chất là chính…

Tâm Thiền Lẽ Dịch Xôn Xao
Tâm Thiền Lẽ Dịch Xôn Xao