Giảm giá!

Tăng Bổ Bốc Phệ Chính Tông – Vương Hồng Tự (Dịch Vĩnh Cao)

282.150 

Nhanh lên! Chỉ còn 60 mặt hàng trong kho

Đã bán: 49 Nhập mã “don500K” free ship cho đơn 500k

  • Tăng Bổ Bốc Phệ Chính Tông

  • Tác giả: Vương Hồng Tự
  • Biên dịch: Vĩnh Cao
  • 688 trang

Còn hàng

Mô tả

Tăng Bổ Bốc Phệ Chính Tông – Vương Hồng Tự (Dịch Vĩnh Cao)

Cuốn Tăng Bổ Bốc Phệ Chính Tông được Vương Duy Đức tự Hồng Tự người ở Tây Sơn thuộc Động Đình viết. Gọi là tăng bổ (bổ túc thêm) vì Bốc dịch là môn học tối cổ, được lưu truyền từ xưa. Những phần ghi chép trong sách đều chọn lấy từ những tư liệu truyền đời, chỉ có những phần đính chính, giải thích là do tác giả sáng tác do hiểu biết và vận dụng về Dịch học của mình.

Cuốn Tăng Bổ Bốc Phệ Chính Tông được lưu truyền rộng rãi trong giới nghiên cứu Dịch học ở nước ta vào thời nhà Nguyễn. Nhưng trong bước đầu học Dịch người ta phải kết hợp đọc thêm Tăng San Bốc Dịch của Dã Hạc Lão Nhân mà nội dung về những lý thuyết cơ bản được trình bày cặn kẽ hơn. Hai cuốn Bốc Phệ Chính Tông và Tăng San Bốc Dịch vì thế được phổ biến rộng rãi ở Trung Hoa và nước ta. Cũng như Tăng San Bốc Dịch, Bốc Phệ Chính Tông được khắc in nhiều lần, và những lần về sau cũng có đôi chỗ in nhầm, nhưng không đáng kể. Bốc Phệ Chính Tông có quan điểm với một quẻ Dịch có thể đoán định được nhiều việc, và đây cũng là điểm tương phản với Tăng San Bốc Dịch, nhưng lại được người bói Dịch áp dụng mà có kết quả chính xác.

Tăng Bổ Bốc Phệ Chính Tông - Vương Hồng Tự (Dịch Vĩnh Cao)
Tăng Bổ Bốc Phệ Chính Tông – Vương Hồng Tự (Dịch Vĩnh Cao)