Giảm giá!

Thái Ất Thần Quẻ – Lã Quán Như

165.000 

  • Thái Ất Thần Quẻ – Do Quỷ Cốc Thần Sư lưu lại từ thời chiến quốc.

  • Tác giả: Lã Quán Như
  • 234 trang

Mô tả

Thái Ất Thần Quẻ – Lã Quán Như

Ưu điểm: Cách thức dễ dàng, không cần bạn phải am tường 64 quẻ kinh dịch, thứ duy nhất mà bạn cần để quẻ xin thực sự linh ứng là thành tâm cầu nguyện.
Sách này nhiều người đánh giá thấp bởi vì cách gieo quẻ dường như không dựa trên sự ứng dụng từ kinh dịch, nhiều người nghi ngờ sự linh ứng của nó.
Vì thế khi đưa vào áp dụng để đảm bảo linh ứng bạn đọc cần thực sự chú ý những điều sau.
– Không gian thật sự thanh tịnh và tâm trí phải thực sự thoải mái, cơ thể hoàn toàn thả lỏng.
– Thực sự thành tâm cầu nguyện một việc nào đó.
– Chỉ linh ứng duy nhất 1 lần cho một việc.
– Mỗi quẻ chỉ gieo một lần, không được thấy xấu mà gieo lại để được như ý.
Thái Ất Thần Quẻ
Thái Ất Thần Quẻ