Giảm giá!

Thái Cực Quyền Toàn Tập – Nguyễn Anh Vũ

350.000 

  • Thái Cực Quyền Toàn Tập

  • Người dịch: Nguyễn Anh Vũ
  • 792 Trang

Mô tả

Thái Cực Quyền Toàn Tập – Nguyễn Anh Vũ

Thái Cực Quyền Toàn Tập là tập sách chi tiết giới thiệu chi tiết Thái Cực Quyền của Ngũ đại danh gia và phương pháp đối luyện.Trần Thức Thái Cực Quyền: 8 đặc điểm của Thái Cực Quyền Trần Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi ThủDương Thức Thái Cực Quyền: 10 điều quan trọng của Thái Cực Quyền Dương Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi ThủNgô Thức Thái Cực Quyền: 3 giai đoạn luyện tập Thái Cực Quyền Ngô Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi ThủVõ Thức Thái Cực Quyền: Thái Cực Quyền Kinh, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi Thủ của Thái Cực Quyền Võ GiaTôn Thức Thái Cực Quyền: yếu lĩnh của Thái Cực Quyền Tôn Gia, dẫn giải chiêu thức các bài quyền và Thôi ThủBài quyền đối luyện của Thái Cực Quyền
Thái Cực Quyền Toàn Tập - Nguyễn Anh Vũ
Thái Cực Quyền Toàn Tập – Nguyễn Anh Vũ