Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn (Tiếp Theo Phép Xuất Hồn) – Nguyễn Khoa Huân

200.000 

  • Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn

  • Nguyễn Khoa Huân
  • 184 Trang

Mô tả

Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn (Tiếp Theo Phép Xuất Hồn) – Nguyễn Khoa Huân

Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn: Bà Girardin khi đến thăm Victor Hugo, lúc đó đang lưu vong tại Jersey, đã kể với ông về một hiện tượng mới được du nhập từ châu Mỹ; Bà thực sự vững tin vào sự tồn tại của linh hồn và các biểu hiện của nó. “Ngay trong ngày vừa đến, người ta đã rất khó khăn mới giữ được bà đến cuối bữa tối; bà đứng dậy ngay sau dùng khi tráng miệng và kéo theo một người khách mời cùng đi với bà đến phòng khách, và ở đó họ cùng cố lắc một chiếc bàn nhưng nó vẫn đứng yên. Bà cho rằng vì chiếc bàn có các cạnh vuông đã cản trở dòng giao tiếp với linh hồn.
Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn
Thần Linh Học Thuật Chiêu Hồn