Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn (Song Ngữ)

399,000 

  • Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn (Song Ngữ)
  • Những bài văn, sớ, từ, tấu, điệp, thần chú, ấn quyết… dùng trong nghi thức của Đạo giáo: Tấu lục sớ 奏籙疏, Truyền độ sớ 傳度疏, Lập tịnh từ 立靖詞, Thủ tạ sư tướng sớ 首謝師將疏…
  • 376 Trang
Mã: ceeeede218c0 Danh mục: Từ khóa:

Mô tả