Giảm giá!

Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn Song Ngữ

290.000 

  • Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn (Song Ngữ)

  • Những bài văn, sớ, từ, tấu, điệp, thần chú, ấn quyết… dùng trong nghi thức của Đạo giáo: Tấu lục sớ 奏籙疏, Truyền độ sớ 傳度疏, Lập tịnh từ 立靖詞, Thủ tạ sư tướng sớ 首謝師將疏…
  • 376 Trang

Mô tả

Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn Song Ngữ

Sách Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn Là 1 bản sách cổ quý giá trong giới Huyền Thuật, cuốn sách được in vào năm Cảnh Hưng 1763, bản sách này là cuốn bí cấp gối đầu giường của tất cảc pháp sư, thầy cúng, nội dung sách chép về các bài cúng văn, các cấp bậc Pháp Sư, cách đặt tên Pháp Sư, cách kí tên Pháp Hiệu theo ngày tháng, năm, sinh, của Pháp Sư, đặc biệt là các loại Ấn Bản Mệnh của Pháp Sư theo Lục Thập Hoa Giáp ( 60 Tuổi ), Các loại Ấn truyền thừa, vv……… Bản sách này là căn bản của các Pháp Sư họ khi làm các pháp sự đều phải căn cứ vào các điều trong này mà tác pháp, chính vì vậy mà từ lâu cuốn sách đã được các Pháp Sư cất giấu như vật báu gia truyền, hiếm khi được truyền gia ngoài. Hiện nay có những thầy sử dụng cuốn sách này để kiếm tiền bằng cách khắc Ấn cho đệ tử căn cứ theo 60 ấn trong sách. Cuốn sách được chép ở đầu trang với nội dung : Cảnh Hưng năm thứ 6, Cuốn sách được truyền kiếp mãi mãi, Thần Tiêu Ngọc Cách Cung Văn ngước lên trời cao thấy diệp dà thân pháp…………………

Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn Song Ngữ
Thần Tiêu Ngọc Cách Công Văn Song Ngữ