Giảm giá!

Thất Ngươn Đại Lược (Diễn Cầm Thất Thế) – Bùi Xuân Triêm

199.000 

  • Thất Ngươn Đại Lược  (Diễn Cầm Thất Thế)

  • Biên soạn: Bùi Xuân Triêm
  • 168 Trang

Mô tả

Thất Ngươn Đại Lược (Diễn Cầm Thất Thế) – Bùi Xuân Triêm

Quyển Thất Ngươn Đại Lược (Diễn Cầm Thất Thế) nhân mệnh học này là cuốn cẩm nang quý báu giúp chúng ta biết và hiểu sống thế nào là thuận, nghịch lý, sanh, khắc, giúp ta chọn năm, tháng, ngày giờ cất nhà, cưới vợ lấy chồng, tuổi nào hạp kỵ, mạng nào khắc mạng nào, quyển sách này như chiếc la bàn cho cuộc đời của chúng ta.
Thất Ngươn Đại Lược (Diễn Cầm Thất Thế)
Thất Ngươn Đại Lược (Diễn Cầm Thất Thế)